Grondtestkit

 52,90 incl. btw

Grondtestkit

 52,90 incl. btw

Grondtestkit voor het eenvoudig en secuur meten van de pH-waarde van uw tuin. Ook meet u nauwkeurig de N.P.K. waarden van de tuingrond.

Artikelnummer: 08.18.102 Categorieën: , Tags: , , , , ,

Grondtestkit

Grondtestkit Rapitech STK008 om de pH en NPK te meten (80 testen)

Met deze Grondtestkit test u uw grond voor een gezonde tuin! Om de grond te testen in tuinbedden waar u struiken, vaste planten, groenten of fruit gaat planten, graaft u eerst 10 cm af met een troffel en neemt u op dat niveau een monster. Neem voor gazons, éénjarige planten en kamerplanten een monster van 5 – 8 cm onder het grondoppervlak. Eenvoudig systeem om uw grondmonsters voor te bereiden. Vergelijk uw testresultaten voor pH, N (stikstof), P (fosfor) en K (kalium) afzonderlijk met de meegeleverde kleurentabel. In totaal 4x 20 testen. Inclusief Nederlandse handleiding en pH-voorkeurslijst.

Handleiding Rapitech grondtestkit

Test uw grond voor een gezonde tuin!

pH 20 tests – Stikstof (N) 20 tests – Fosfor (P) 20 tests – Kalium (K) 20 tests

Uw bodemmonsters voorbereiden

Neem voor het gazon, éénjarige planten en kamerplanten het grondmonster 5 – 8 cm onder het oppervlak. Voor vaste planten, (met name heesters, groenten en fruit), moet het monster 10 cm diep worden genomen. Raak de grond niet met uw handen aan. Test op verschillende plekken, aangezien de grondsamenstelling vaak niet overal hetzelfde is door eerdere teelt, onderliggende verschillen in de bodemlaag of een bijzondere omstandigheid ter plekke. Het verdient de voorkeur om afzonderlijke tests uit te voeren met meerdere monsters van verschillende plekken in plaats van de monsters met elkaar te mengen. Plaats uw grondmonster in een schone container. Verdeel het monster met een lepel en laat het op natuurlijke wijze drogen. Dit is niet essentieel, maar het maakt het werken met het monster gemakkelijker. Verwijder eventuele kleine steentjes, organisch materiaal zoals gras, onkruid of wortels en harde kalkdeeltjes. Verkruimel het monster vervolgens en meng het goed.

pH-test in deze Grondtestkit

1.Doe de droge verkruimelde aarde in een reageerbuis tot het 1 ml. streepje. Voeg een afgestreken lepel bariumsulfaat toe.
2.Voeg de pH-testoplossing toe tot de 2,5 ml. markering. Sluit de buis af met het dopje.
3.Schud het buisje goed.
4.Zet het buisje neer en laat het ongeveer 5 minuten rusten. Als het te lang duurt voor de oplossing om te bezinken, voeg dan nog een afgestreken lepel bariumsulfaat toe en schud opnieuw. Vergelijk de kleur van de reageerbuis met de kleuren van de pH-meetkaart om het resultaat te kunnen aflezen.

N-, P- en K-tests

Het filterapparaat en de filterschijven worden gebruikt voor de stikstof-, fosfor- en kaliumtesten om deze voedingsstoffen uit het grondmonster te filteren.

Fase 1: Voorbereiden van het filter

Draai de groene dop van het buisje los en verwijder de zuiger. Plaats een filterschijf in de bodem van de zuiger en zorg ervoor dat de schijf goed past en aansluit door het uiteinde van het lepeltje te gebruiken.

LET OP: als de grond veel klei bevat, of de oplossing om te filteren te troebel is, gebruik dan twee filtreerschijven op elkaar.

Fase 2: Het filteren van de voedingsstoffen met deze Grondtestkit

1.Vul het reservoir van het filterapparaat met uw droge en verkruimelde grondmonster tot het vereiste niveau: N tot 1 ml., P tot 0,5 ml. en K tot 0,5 ml.
2. Voeg de juiste testoplossingen toe: N-test = voeg N1-oplossing toe tot de 2,5 ml. markering, P Test = voeg P1-oplossing toe tot de 2 ml. markering, K Test = voeg K1-oplossing toe tot de 2 ml. markering.
3. Duw de zuiger een klein stukje in de cilinder van het filterapparaat en schud niet te hard gedurende 30 seconden. Druk de zuiger langzaam naar beneden, totdat deze de grond / testoplossing in het reservoir net raakt (dus niet te ver doorduwen).
4. Plaats de dop op het filterapparaat en schroef de dop langzaam vast totdat u de oplossing uit het reservoir in de zuiger ziet filteren. U kunt tijdens het filteren een sterke weerstand voelen. Door het filterapparaat in een hoek van 45 graden te houden in plaats van rechtop, wordt de weerstand minder groot.
5.Als er voldoende gefilterde oplossing in de zuiger zit, schroeft u de dop van het filterapparaat los en giet u de oplossing uit de zuiger in een reageerbuis tot aan de 1 ml. markering. Voltooi de test met de specifieke instructies voor N, P en K (u vindt ze hieronder).

Stikstof (N) test

Voeg een afgestreken lepel N2-poeder toe. Sluit de reageerbuis af en schud zachtjes gedurende 10 seconden. Laat het buisje 5 minuten onaangeroerd staan. Bekijk het resultaat van uw meting door de reageerbuis tegen de meegeleverde stikstofmeetkaart te houden.

Kalium (K) test

Voeg nu 0,5 ml toe van de K2-oplossing. Laat het buisje 5 minuten onaangeroerd staan ​​voordat u een meting uitvoert. De oplossing zal een zekere mate van troebelheid vertonen, afhankelijk van de hoeveelheid kalium die aanwezig is. Plaats de reageerbuis op de cirkels die gedrukt zijn naast de zwarte en gestippelde rechthoeken op de kalium meetkaart. Plaats het buisje eerst op het bovenste zwarte vakje K4 (= Overschot). Kijk van boven door het buisje heen omlaag. Verplaats vervolgens het buisje naar beneden op de cirkels, totdat één van de vakjes op de kalium meetkaart net zichtbaar is. Dat vakje is het resultaat van uw kaliummeting.

Fosfor (P) test

Voeg ½ afgestreken lepel P2-poeder toe. Sluit het reageerbuisje af en meet onmiddellijk de kleur door het buisje op de cirkel naast de vergelijkingskaart voor fosfor te plaatsen. Kijk van boven door het buisje heen omlaag.

Plaats de buisjes op de cirkels naast de vergelijkingskaarten, en kijk van boven door de buisjes heen (zie afbeelding) voor de fosfor- en kaliumtestwaarden (dus niet voor de stikstoftestwaarde).

De pH van uw bodem verhogen of verlagen

Het verhogen en verlagen van de pH is geen exacte wetenschap en de meeste planten hebben een redelijk brede tolerantie binnen 0,5 pH-punt boven en 0,5 pH-punt onder de ideale pH-waarde. Raadpleeg de pH-voorkeurlijst en u zult zien dat het merendeel van alle planten het goed kan redden op een pH van rond de 6,5. Sommige planten hebben een alkalische grond nodig en sommige een zure grond. Het veranderen van de pH kost tijd, dus verwacht geen snelle veranderingen. Werk gestaag naar een ideale waarde toe om uw plant de ideale omstandigheden te kunnen bieden.

De pH van de bodem aanpassen

De pH kan worden aangepast om meer geschikte groeiomstandigheden te bieden voor de verschillende planten die u wilt kweken. U kunt er ook voor kiezen de pH van de grond te laten zoals die is en planten te selecteren die passen bij de gemeten pH waarde. Zodra u pH-waarde heeft gemeten, kijkt u op de onderstaande pH-voorkeurslijst, (of zoekt u deze waarde op internet), voor de ideale pH-waarde van uw gazon, planten, bomen, struiken, groenten of fruit. Als uw pH-waarde aanzienlijk verschilt van de aanbevolen niveaus, moet u de pH van uw grond aanpassen. U kunt de pH op elk moment van het jaar corrigeren, maar de beste periode is om in de herfst te beginnen en de voortgang in de lente te controleren. Producten om de pH-waarde te verhogen, zijn kalksteenproducten en gehydrateerde kalk. Producten om de pH-waarde te verlagen, zijn ijzersulfaat en aluminiumsulfaat. Deze producten zijn verkrijgbaar in gespecialiseerde tuinwinkels.
Waarschuwing: voeg nooit kalk en kunstmest tegelijk toe. Begin met kalk. Wacht minimaal 1 maand voordat u meststoffen toe gaat voegen. Test opnieuw 1 maand na het aanbrengen van de meststoffen.

Bodemsoorten

Zandgrond: Een lichte, grove grond die bestaat uit afgebrokkeld en alluviaal puin.
Leemgrond: Een medium brokkelige grond, bestaande uit een mengsel van grof (zand) alluvium en fijne (klei) deeltjes binnen vrij brede grenzen gemengd met een beetje kalk en humus.
Kleigrond: Een zware, hechtende, ondoordringbare grond, bestaande uit zeer fijne deeltjes met weinig kalk en humus, die in de winter vaak drassig en in de zomer erg droog is.

Speciale aanbeveling voor uw gazon

Let bij een nieuw gazon vooral op de voorbereiding van de grond, voordat u gaat zaaien of gazonrollen gaat leggen. Een goede voorbereiding van de grond voor elk gazon zal een aanzienlijke invloed hebben op de hoeveelheid water en de zorg die het in de toekomst nodig heeft. Bewerk de grond tot een diepte van minimaal 30 cm en voeg veel organisch materiaal toe (20 cm of meer). Test de pH van uw grond en pas deze eerst aan naar het niveau dat wordt aanbevolen op de pH-voorkeurlijst voor uw grassoort. Vergelijk de pH-kleurenkaart met uw pH-test van de bodem voor aanbevolen kalk- of sulfaattoepassingen. Voor bestaande gazons is stikstof de meest essentiële voedingsstof om weelderige groei en een diepe, groene kleur te bevorderen. Fosfor en kalium, in kleinere hoeveelheden, zijn ook belangrijk voor sterke wortelvorming en groei. Samengestelde meststoffen bevatten alle 3 de voedingsstoffen. U kunt ook een individuele meststof selecteren, zoals nitraat of soda. Gebruik daarom het gezonde alternatief de Grote Willemstein Groene Tuinbox

Aanbeveling voor meststoffen

Er moeten voldoende reserves aan plantenvoeding in de grond beschikbaar zijn, voordat groenten worden geplant, een zaad- of bloembed wordt voorbereid, een gazon wordt ingezaaid of struiken en bomen worden geplant. Om eventuele tekortkomingen te verhelpen, dient u meststoffen toe te voegen gebaseerd op uw testresultaten. U kunt producten kopen in een gespecialiseerde tuinwinkel om de niveaus van N, P en K te verhogen.

Reiniging en opslag

Het is belangrijk om alle reageerbuisjes en het filterapparaat onmiddellijk na elke test in warm zeepwater uit te spoelen. Goed uitspoelen en wachten tot de buisjes en het filterapparaat droog zijn. De kit moet in een schone en droge omgeving worden bewaard, bij voorkeur in een afgesloten container. Zorg ervoor dat alle flesjes goed gesloten zijn en dat de opslagomstandigheden niet onderhevig zijn aan extreme hitte of kou. Na opening moeten de vloeistoffen en het poeder binnen een periode van twaalf maanden worden gebruikt. Het filterpapier moet droog blijven!

Veiligheid en Hygiëne

Alle vloeistoffen en poeders zijn veilig bij correct gebruik. Buiten het bereik van kinderen en dieren houden,  zorg ervoor dat u uw handen na elke test grondig wast. In het geval dat vloeistof of  poeder wordt ingeslikt, veel water drinken en direct medisch advies inwinnen. Houdt de vloeistoffen en poeders uit de buurt van eten en drinken.

De ideale pH-waarde vinden.

Deze Grondtestkit  is een betrouwbare partner voor elke tuin. Deze Grondtestkit geeft je een betrouwbaar en duidelijk beeld inzake de pH-waarde en de N-P-K verhouding in de bodem. De set werkt op basis van kleurvergelijking. Hierdoor kan je individueel de grond vergelijken op Stikstof (N), Fosfor (P), Kalium (K) en pH-waarde.

Wanneer test je de grond met deze Grondtestkit:

Voordat je een tuin gaat aanleggen, is het van belang om de situatie van de grond te weten. Welke voedingsstoffen zijn er voldoende, teveel of te weinig?? Wat is de pH-waarde? Ook gedurende het groeiseizoen kan het van belang zijn om de waardes van jouw tuin te meten. Hierdoor kan je zonodig bijsturen of bepaalde planten juist wel, of juist niet in je tuin zetten. Het kan achteraf veel ellende schelen, als je van te voren weet wat de toestand van de bodem in je tuin is. Met deze grondtestkit is dit eenvoudig, snel en goedkoop te testen. Het scheelt veel geld om zelf deze bodemanalyse uit te voeren. De plantkeuze zal hierdoor bewuster en verantwoord zijn en passend bij de aanwezige bodemwaardes.

 

Extra informatie

Gewicht 0,5 kg
Afmetingen 25 × 10 × 3 cm
Leverancier

Beoordelingen

Er zijn nog geen beoordelingen.

Enkel ingelogde klanten die dit product gekocht hebben, kunnen een beoordeling schrijven.